To było wejście smoków

W ubiegłym tygodniu najmłodsi uczniowie z klas II a i II b SP pod opieką p. Wenckiej i p. Kotlickiej przybyli na lekcje do I a gim. – klasy integracyjnej z pokazem przedstawienia pt. ,, ucieczka smoków ” – teatr cieni. Spektakl zrobił duże wrażenie na starszych uczniach.