Dzień Bibliotek Szkolnych

W miesiącu październiku obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Miesiąc
Bibliotek Szkolnych.Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej święto
biblioteki uczcili swoim udziałem w konkursach zaproponowanych
przez bibliotekę. W tym roku najliczniejszą grupę stanowili uczniowie
klas najmłodszych i to oni otrzymali 3 główne nagrody.Oto zwycięzcy
:Olga Busz,Igor Krzebietke z klasy I oraz Wojciech Korthals z Klasy IIB.
Nagrody zostały wręczone zwycięzcom podczas imprezy z okazji Dnia
Pluszowego Misia.