Przygoda w teatrze

16 listopada 2018r. uczniowie z klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, odwiedzili Teatr Muzyczny w Gdyni, w którym obejrzeliśmy spektakl pt. „ Brzechwa dzieciom” w reżyserii Bernarda Szyca. Spektakl skierowany do najmłodszych widzów przybliżył twórczość Jana Brzechwy, wybitnego polskiego Czytaj więcej

PSO – wf

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego oparty został o: Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy Czytaj więcej

PSO – język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania Język niemiecki      Cele PSO   Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich osiągnięć edukacyjnych w odniesieniu do treści nauczania i celów szczegółowych zawartych w podstawie programowej i programie nauczania oraz standardów egzaminacyjnych, Dostarczanie uczniom i rodzicom informacji Czytaj więcej