Organizacja zajęć od 24 do 27 maja 2022r.

W dniach od 24 do 26 maja 2022r. ósmoklasiści przystępują do egzaminu. Pozostali uczniowie klas 1-7 mają w tym czasie dni wolne od zajęć dydaktycznych. Piątek 27 maja 2022r. zgodnie z naszym kalendarzem roku szkolnego jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-8. Oddział przedszkolny od 24 do 27 maja 2022r. pracuje bez zmian.