Kamerzysta, operator czy Ślubokręt?

Niedawno zostaliśmy zaproszeni na III Pofestiwalowy Pokaz Filmów Optymistycznych, który odbył się w Szkole Podstawowej w Pucku. Projekcje zostały poprzedzone obszernym wywiadem z członkami ekip telewizyjnych- operatorami kamery, państwem Agnieszką i Adamem Szklarek.Goście opowiadali o swoim zawodzie, o sukcesach, ale też trudnych momentach w pracy.Spotkanie upłynęło szybko, a to ze względu na przywoływanie anegdot związanych z ich zajęciem.Rozwiali również wątpliwości słuchaczy, co do terminów określających czynności, kóre wykonują( patrz tytuł;). Na końcu uczestnicy mogli zadawać pytania gościom.
Wkrótce po opuszczeniu sali przez państwa Szklarek, nastąpiła część właściwa naszej wizyty- projekcja filmów. Wsród nich był film „Bajorko”- z narracją pierwszoosobową leśnego ptaszka,”Kemping” z rolą główną Krzysztofa Globisza. Nam najbardziej podobał się ten drugi, ze względu na specyficzny humor językowy.
Rzeczywiście w dziełach nie brakowało optymizmu, każdy z nas wyszedł z uśmiechem i dobrym nastawieniem. Mamy nadzieję na zaproszenie w przyszłym roku!