Zmiany w planie dowozów

W związku ze zmianą planu w klasie 7 SP w poniedziałek, środę i i piąek ulegnie drobnej zmianie plan dowozów dla siódmoklasistów. Szczegóły w planie dowozów (zakładka: uczniowie=>plan dowozów).