Doradztwo zawodowe w 7 klasie

Zgodnie z zapowiedzią w miesiącu maju w planie zajęć klasy 7 pojawią się zajęcia z doradztwa zawodowego, które wynikają z ramowego planu nauczania. W związku z tym nastąpi drobna zmiana planu zajęć w klasie 7 (szczegóły w zakładce: uczniowie=>plan lekcji). W sumie w miesiącu maju zostało zaplanowane 10 godzin doradztwa zawodowego.