Informacja dla rodziców uczniów 3 klas gimnazjum

Informacje dla rodziców przed egzaminem gimnazjalnym

1).

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

18-20 kwietnia 2018 roku

 

Standardowy Wydłużony czas
Część humanistyczna
Zakres: historia i wiedza o społeczeństwie 60 minut

9:00-10:00

80 minut

9:00-10:20

Zakres: język polski 90 minut

11:00-12:30

135 minut

11:00-13:15

Część matematyczno-przyrodnicza
Zakres: przedmioty przyrodnicze 60 minut

9:00-10:00

80 minut

9:00-10:20

Zakres: matematyka 90 minut

11:00-12:30

135 minut

11:00-13:15

Część z języka obcego nowożytnego
Zakres podstawowy 60 minut

9:00-10:00

80 minut

9:00-10:20

Zakres rozszerzony 60 minut

11:00-12:00

90 minut

11:00-12:30

 

2). zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych  lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

 

3). Konieczność samodzielnego rozwiązywania przez uczniów zadań,