Podsumowanie akcji charytatywnej „Góra grosza”

W dniach 27 listopada do 2 stycznia 2018r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Samorządu przeprowadził akcję zbiórki monet (od 1gr do 5zł) w Szkole Podstawowej w Darzlubiu na rzecz wsparcia Fundacji Nasz Nowy Dom. W tym celu utworzono Komisję „Góry Grosza” w skład której wchodziło 3 uczniów gimnazjum (Klaudia Roszman, Wiktoria Szmidt, Mariusz Bunk). Akcja przeprowadzona była poprzez zbiórkę ogólnoszkolną.
Po zakończeniu zbiórki w szkole Komisja przeliczyła zebrane pieniądze i wypełniła protokół zbiórki.
Suma zebrana to: 739,14 zł
Zebrane środki zostały odpowiednio zapakowane i przygotowane do wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie !!!!