Zmiana organizacji planu zajęć w środę 24 stycznia 2018 roku.

Zmiana organizacji planu zajęć

w środę 24 stycznia 2018 roku.

 

Oddział przedszkolny – bez zmian

 

Klasa 1 SP – bez zmian

 

Klasa 2 SP – bez zmian

 

Klasa 3a SP – bez zmian

 

Klasa 3b SP – rozpoczyna zajęcia o godz. 7:45 wg. następującego planu:

 

Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
1 Edukacja wczesnoszkolna Monika Wencka 21
2 Edukacja wczesnoszkolna Monika Wencka 21
3 Edukacja wczesnoszkolna Monika Wencka 21
4 Edukacja wczesnoszkolna Monika Wencka 21

 

Klasa 4 SP – bez zmian

 

Klasa 5 SP  – rozpoczyna zajęcia o godz. 9:35 wg. następującego planu:

 

Godzina Przedmiot Nauczyciel Sala
3 Matematyka Jadwiga Ustarbowska 41
4 Zajęcia techniczne Piotr Grafik 23
5 Religia Agnieszka Murawska /wrz/ 23
6 historia Andrzej Mielewczyk 23

 

Klasa 6 SP – ostatnie zajęcia kończą się o godz. 13:15.

 

Klasa 7 oraz klasy 2 i 3 gimnazjum rozpoczynają zajęcia o godz. 7:45. W tym dniu odbywają się warsztaty profilaktyczne z przedstawicielami Policji dla w/w klas w sali gimnastycznej. Warsztaty kończą się o godz. 13:00 i wszyscy uczniowie zostaną odwiezieni do domów.

 

O godz. 14:00 odbędzie się Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

O godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami:

– o godz. 17:00 w sali gimnastycznej spotkanie z przedstawicielem Policji,

– o godz. 17:30 z wychowawcami klas w poszczególnych salach lekcyjnych.