Dostosowanie warunków i formy egzaminu gimnazjalnego

Szanowni Rodzice uczniów trzecich klas gimnazjum,

zgodnie z zarządzeniem dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zaświadczenia o stanie zdrowia oraz opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, które wskazują na dostosowanie warunków i formy egzaminu gimnazjalnego, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 15 października 2017r.