Polsko-niemiecka wymiana już dziewiąty raz!

W dniach od 13 do 20 maja 2017 r. 9 uczniów z Gimnazjum w Darzlubiu oraz 10 z Żelistrzewa wzięło udział wraz z panią dyrektor Krystyną Gierwatowską i nauczycielką języka niemieckiego Ewą Nanaszko w wymianie młodzieży. Szkołę wsparła Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Tegorocznemu spotkaniu przyświecało motto: ,,Przyjaźń jest jak natura, jeśli raz się zakorzeniła, to ciągle się rozrasta.”

Tygodniowy pobyt naszej grupy obfitował w zadanie projektowe i liczne atrakcje. Zostaliśmy serdecznie przyjęci w szkole przez niemieckich kolegów, ich rodziców oraz dyrekcję szkoły. W pierwszych dniach uczestniczyliśmy w realizacji zadań związanych z hasłem wymiany. Odbyliśmy wycieczkę do rezerwatu przyrody, gdzie obserwowaliśmy tutejszy świat roślin i zwierząt. Zbieraliśmy materiały do projektu, który wykonaliśmy potem na lekcjach plastyki i biologii. Uczestniczyliśmy w warsztatach w muzeum techniki i przyrody w Universum w Bremie. Zwiedziliśmy też to piękne hanzeatyckie miasto. W Natureum w Balje szlifowaliśmy bursztyn, poznając historię jego powstania, a także obserwowaliśmy w skansenie życie zwierząt. Wieczorna dyskoteka pozwoliła nam się lepiej poznać i zintegrować. Hitem programu były zabawy w Heide Parku.

Na uwagę zasługuje fakt zaangażowania rodziców niemieckich w organizację wymiany. Przygotowali oni posiłek w szkole dla całej grupy polsko – niemieckiej oraz pożegnalną kolację w ostatnim dniu wymiany.

Polscy uczniowie mieli okazję poznać niemiecki system szkolnictwa przez uczestnictwo w zajęciach szkolnych.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że wymiana międzynarodowa młodzieży jest wspaniałą przygodą służącą praktycznemu rozwijaniu naszych horyzontów oraz przekonaniu o konieczności uczenia się języków obcych.