Niecodzienna lekcja profilaktyki

9 marca 2017 roku 11 klas gimnazjum-189 uczniów pod opieką 15 nauczycieli uczestniczyło w niecodziennej lekcji profilaktycznej pt. „ Dopalacze niszczą życie”. Akademia Filmowa Multikino w Gdyni we współpracy z Komendą Miejską oraz Stacją Epidemiologiczną przygotowała dla nas ciekawą pogadankę na temat szkodliwości używek oraz zagrożeń prawnych, jakie niosą ze sobą dopalacze. Następnie odbył się pokaz filmu dokumentalnego „Amy”, ukazującego historię wybitnej wokalistki brytyjskiej, która zmarła w wieku 26 lat z powodu wyniszczenia organizmu przez heroinę , alkohol oraz inne używki.

Dokument z pewnością stanie się pretekstem do dyskusji na lekcjach wychowawczych o mechanizmach uzależnienia narkotykowego, a także o skutkach zdrowotnych i społecznych stosowania środków odurzających