Wykaz podręczników do religii

Wykaz podręczników do religii, dla uczniów którzy otrzymają darmowe podręczniki. Informujemy, że zakup podręczników do religii finansują rodzice.

 

Klasa I SP

W  drodze do wieczernika. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa.

 

Klasa II SP

W  drodze do wieczernika. Kochamy Pana Jezusa.

 

Klasa III SP

W  drodze do wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa.

 

Klasa IV  SP

Drogi Przymierza. Zaproszeni przez Boga.

 

Klasa V  SP

Drogi Przymierza. Obdarowani przez Boga.

 

Klasa I gimn

W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia.

 

Klasa II gimn

W drodze do Emaus.  Jezus działa i zbawia.