Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2018/2019

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2018/2019

Seria Podręczników W DRODZE DO WIECZERNIKA

Klasa I ,, Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa 1”    red. ks. Władysław Kubik SJ, Teresa Czernecka

Klasa II  ,,Kochamy Pana Jezusa 2”  red. Władysław Kubik SJ
Klasa III ,,Przyjmujemy Pana Jezusa 3”  red. Władysław Kubik SJ

Seria podręczników DROGI PRZYMIERZA

Klasa IV ,, Zaproszeni przez Boga 4”  red. Zbigniew Marek SJ
Klasa V  ,,Obdarowani przez Boga 5”  red. Zbigniew Marek SJ, Teresa Walunik CSFN

Klasa VI ,, Przemienieni przez Boga 6” red. Zbigniew Marek SJ, Teresa Walunik CSFN

Seria podręczników  W DRODZE DO EMAUS

Klasa VII ,,Jezus uczy i zbawia 1”  red. Zbigniew Marek SJ, Teresa Walunik CSFN

Klasa VIII ,, Jezus działa i zbawia 2” red. Zbigniew Marek SJ, Teresa Walunik CSFN

Gimnazjum

Klasa III  ,,Jezus prowadzi i zbawia 3”  red. Zbigniew Marek SJ, Teresa Walunik CSFN