Oddział przedszkolny 5-latki

zajęcia zdalne oddział przedszkolny 5-latki (od 25 do 29 maja 2020 roku)

 

DZIEŃ TYGODNIA ZAJĘCIA
 

 

PONIEDZIAŁEK (25.05.2020

 

ŁĄKA W MAJU

Kwiaty na łące.

1. Zumba dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=UYXd8REhSvA

2. Rozmowa na temat znanych roślin zielnych. Karta pracy, cz. 5, str. 40

Kolorowanie rysunków motyli. Tworzenie par z podanymi obrazkami. Słuchanie rymowanki o motylach, powtarzanie jej za rodzicem. Utrwalanie wiadomości na temat kolejnych stadiów rozwoju motyla.

3. Kolorowy most – zabawy badawcze inspirowane wierszem I. R. Salach „Tęcza”. – Wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych. film jak powstaje tęcza: https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0

– Rozmowa na temat wiersza i filmiku: Ile kolorów ma tęcza?; Jakie kolory występują w tęczy?; Obok jakiego koloru znajduje się np. kolor pomarańczowy?; itp.

Karta pracy, cz. 5, str. 41

– Dzieci: kończą kolorować tęczę, rysują po śladach.

4. Łąka w maju. Biedronki i żuczki – zajęcia artystyczno-techniczne.

wyprawka, karta 22, pomoce: papierowy talerz, czarna farba plakatowa, pędzel. sześć rurek do napojów, taśma klejąca, nożyczki, klej. Dzieci malują zewnętrzną część papierowego talerzyka czarną farbą plakatową. Odkładają swoje prace do wyschnięcia. Rozmowa na temat biedronek. Co wiecie o biedronkach? Ile kropek mają biedronki? Czy wszystkie biedronki są czerwone?

– Dzieci wycinają z karty pracy skrzydła i głowę biedronki. Przyklejają je na czarnej części talerza. Po drugiej stronie talerza przyklejają rurki do napojów, kierując się instrukcją fotograficzną. Odwracają biedronkę i ustawiają na nóżkach z rurek. mogą ustawić biedronkę na zielonej krepinie, kartce pomalowanej na zielono.

5. Utrwalanie słów i melodii piosenki „Karuzela na łące” – słowa na ClassDojo; piosenka po zalogowaniu jako rodzic: https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki

 

WTOREK (26.05.2020)

 

ŚWIĘTO RODZICÓW

Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata.

1. Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii. Wypowiadanie się na temat swojej rodziny oraz okoliczności wykonania zdjęć. Używanie nazw określających stopień pokrewieństwa. Rozmowa na temat: Jaka jest moja rodzina? W jaki sposób spędzam czas z najbliższymi?

Oglądanie prezentacji „Rodzina”; Uzupełnianie kart pracy (prezentacja i karty umieszczone w plikach na ClassDojo).

– Ćwiczenia oddechowe Wyścig serduszek, kółeczek (dowolnych elementów  wyciętych z papieru). – Wydłużanie fazy wydechowej.

– Osłuchanie z piosenką pt. „M jak mama, t jak tata”.- słowa na ClassDojo; piosenka po zalogowaniu jako rodzic:

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki

– Rozmowa na temat tekstu piosenki.

2. Rozwiązanie zagadek I. Fabiszewskiej.

·     Jest jedyna na świecie –

        nigdzie lepszej nie znajdziecie.

       Z nią można bawić się, uczyć i śmiać,

      przy niej nic złego nie może się stać. (mama)

·     Wszystko zrobić potrafi w domu.

     O tajemnicach nie powie nikomu.

     Często z nim w piłkę nożną gramy

     i bardzo, bardzo go kochamy. (tata)

3 Przygotowanie życzeń dla rodziców – (laurki – przykłady na ClassDojo).

4. Wysłuchanie wiersza A. Widzowskiej „Dla Mamy i Taty”.

Karty pracy, cz. 5, str. 42

Dzieci: – patrzą na rodziców Olka i Ady, mówią jacy są ich rodzice, kolorują rysunki serduszek.

Karty pracy, cz. 5, str. 43

Dzieci: – oglądają obrazki,- mówią, jak Olek i Ada spędzają w maju wolny czas, – odpowiadają na pytanie, jak spędzają wolny czas z rodzicami, – kończą rysować szlaczek (serca) według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty.

5. Zabawy na świeżym powietrzu (w miarę możliwości) – skoki na skakance, chodzenie po linii -wykonanej ze sznurka-skakanki, itp.

Dla chętnych:

www.wierszedladzieci.pl/ https://

www.matzoo.pl/ https://www.greg.pl/

,,Dzieci uczą rodziców w domu’’- Centrum Rozwoju Lokalnego https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-uczarodzicow-w-domu/?fbclid=IwAR1R8escxwQlZbQNP_NJwRZ2J_8Hf4rjpZyZ05Sm-BO-43ZppvwdMKNO-0

ŚRODA (27.05.2020) ŚWIĘTO RODZICÓW

Kwiaty dla mamy.

1. Portrety moich rodziców – zajęcia plastyczne:

Pomoce: kartka z bloku, równe paski tektury lub linijka, kredki pastelowe, świecowe lub ołówkowe (w miarę możliwości)

Na kartce z bloku technicznego (w układzie poziomym) dzieci za pomocą pasków z tektury odrysowują ołówkiem ramkę. Następnie za pomocą pasteli rysują portrety mamy i taty. Zwrócenie uwagi, że zwiększenie lub zmniejszenie siły nacisku na kredkę powoduje uzyskanie bardziej lub mniej intensywnego koloru. Zachęcenie do temperowania kredek i zbierania wiórków do osobnego pojemnika – mogą posłużyć do dekoracji ramki – portretu. Następnie ozdabianie portretu.

2. Słuchanie wierszyka K. Datkun-Czerniak „Mama”

    Kto pogłaszcze i przytuli, łzy ukoi, baśń opowie –

    i kto kocha nas nad życie?  No, kochani… Kto odpowie? (mama)

– Rozmowa na temat roli mamy w rodzinie.

– Zabawy językowe ze słowem mama.

•Tworzenie zdrobnień od słowa mama, np.: mamusia, mateńka, mamulka.

•Poszukiwanie określeń przymiotnikowych. Jaka jest mama? Dzieci opisują mamy, np.: czuła, troskliwa, cierpliwa, serdeczna.

•Układanie zdań, w których znajdzie się słowo „mama”.

•Wyodrębnianie słów w przysłowiach o mamie, liczenie ich.

(Przykładowe przysłowia – Dla każdej matki miłe jej dziatki. (wyjaśnienie znaczenie słowa dziatki).

U swej matki każdy gładki. Dobre dziatki to skarb matki.

3. Wyprawka, reprodukacja obrazu Johna Lesliego Brecka Ogród w Giverny.

– Opisanie obrazu. Zwrócenie uwagi na kwiaty przedstawione na pierwszym planie. Dzieci  opisują kwiaty, podają ich nazwy i kolory.

4. Karty pracy, cz. 5, nr 44

Dzieci: – liczą kwiaty w wazonach i porównują ich liczbę, kolorują na czerwono kwadracik przy tym wazonie, w którym jest więcej kwiatów, rysują po śladzie, nie odrywając kredki od karty.

5. Karty pracy, cz. 5, nr 45

Dzieci: – słuchają zadań, przedstawiają je za pomocą klocków; rysują, ile razem róż dostała mama, odpowiadają na pytania, uczą się rymowanki z pomocą, mówią rymowankę mamie i tacie .

6. Zabawy na świeżym powietrzu (w miarę możliwości) – (Rysowanie na chodniku kółek dużych i w środku małych- liczenie narysowanych elementów.

7. Utrwalanie pierwszej zwrotki i refrenu piosenki „M jak mama, t jak tata”. (słowa na ClassDojo; piosenka po zalogowaniu jako rodzic: https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki )

Dla chętnych:

www.wierszedladzieci.pl/ https://

www.matzoo.pl/ https://www.greg.pl/

,,Dzieci uczą rodziców w domu’’- Centrum Rozwoju Lokalnego https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-uczarodzicow-w-domu/?fbclid=IwAR1R8escxwQlZbQNP_NJwRZ2J_8Hf4rjpZyZ05Sm-BO-43ZppvwdMKNO-0

CZWARTEK(28.05.2020) ŚWIĘTO RODZICÓW

Mój kochany tatuś.

1. Nauka na pamięć wiersza A. Widzowskiej „Dla Mamy i Taty”- (wiersz na ClassDojo)

2. Zabawa ze światłem i cieniem – Galeria dziecięcych profili. Ćwiczenie umiejętności pozowania.

Pomoce: Kartony, lampka, mazak, klej, kredka w ciemnym kolorze.

Rodzic umieszcza na ścianie karton i włącza lampkę. dziecko zajmuje miejsce przy ścianie tak, aby jego głowa znajdowała się na wysokości kartonu (nie spogląda na źródło światła!). Następnie rodzic mazakiem zaznacza na kartonie lewy profil dziecka lub prawy profil dziecka, wykorzystując cień rzucany na arkusz papieru. Dzieci Zamalowują kontur swojego profilu ciemnym kolorem. Wyjaśnienie znaczenie słowa „profil”.

3. Słuchanie wiersza B. Kosmowskiej „Dzień Taty”- wiersz na ClassDojo).

– Rozmowa na temat wiersza: – O jakim święcie mówiła mama z wiersza? O co prosiła mama swoje dzieci? Jakie pomysły na wyprawienie święta tacie miał Krzyś? Co dzieci chciały zrobić wspólnie? Dlaczego na koniec mama posmutniała i zamyśliła się?

4. Karty pracy, cz. 5, nr 46 – 47

Dzieci: – oglądają obrazki, odczytują z  rodzicem imiona dzieci, łączą liniami wypowiedzi dzieci z obrazkami tatusiów, rysują szlaczek po śladzie, rysują szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie.

5. Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenki „M jak mama, t jak tata”. (słowa na ClassDojo; piosenka po zalogowaniu jako rodzic:  https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki )

6. Karty pracy, cz. 5, nr 48

Dzieci: – kończą rysunki według wzoru, rysują szlaczek po śladzie.

Dla chętnych:

www.wierszedladzieci.pl/ https://

www.matzoo.pl/ https://www.greg.pl/

oraz piosenki o mamie i tacie

https://www.youtube.com/watch?v=ga3QwPYq2Q0

https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

https://www.youtube.com/watch?v=BoTNOBxF3UE

 

PIĄTEK(29.04.2020) ŚWIĘTO RODZICÓW

Nasze ulubione zabawy i sporty.

1. Karta pracy, cz. 5, nr 49

Dzieci: – uzupełniają pola naklejkami tak, żeby poziomo i pionowo były obrazki czterech kwiatów: róży, tulipana, frezji, lilii, oglądają zdjęcia, nazywają kwiaty, które mogą być w bukietach dla mam lub słuchają ich nazw.

2. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Mama i Tata” – (wiersz na ClassDojo).

– Rozmowa na temat wiersza: – O jakich osobach była mowa w wierszu?-  Kim dla dzieci są mama i tata? – Za co kochamy mamę i tatę? – Co robimy z rodzicami? – Za co dzieci dziękują rodzicom?

3. Oglądanie wypowiedzi przedszkolaków za co kochają swoją mamę:

https://www.youtube.com/watch?v=9JfcN5txfaA

– A Ty za co kochasz swoją MAMĘ?

4. Karta pracy, cz. 5, nr 50-51

Dzieci: – oglądają zdjęcia i obrazki, mówią, jaki sport lubi tata Olka, a jaki – jego mama, jaki sport lubi Olek, a jaki – Ada, – oglądają rysunki; mówią, jakie sporty przedstawiają.

5. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa z elementem równowagi – Idziemy po linii prostej.

6. Utrwalanie piosenki „M jak mama, t jak tata”. (słowa na ClassDojo; piosenka po zalogowaniu jako rodzic:  https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki )

Dla chętnych: piosenki o mamie i tacie:

https://www.youtube.com/watch?v=ga3QwPYq2Q0

https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

https://www.youtube.com/watch?v=BoTNOBxF3UE

zajęcia logopedyczne Przedstawiamy Państwu kilka ćwiczeń logopedycznych, które są jednocześnie ciekawą zabawą z dzieckiem.
1. Dmuchanie baniek mydlanych w konfiguracji:
długo – krótko – długo
słabo – mocno – bardzo mocno (tak, żeby dziecko mogło zobaczyć siłę wydechu);
2. Wąchanie kwiatów, kolorowych mydełek i pustych opakowań po perfumach;
3. Zawody statków z papieru lub kory – możemy zrobić maleńkie stateczki, którymi możemy się bawić np. w wannie lub przy stole;
4. Dmuchanie na małe elementy zawieszonych na nitkach (również staramy się różnicować siłę wydechu);
5. „Kołysanie” misia. Dziecko kładzie się na plecach na płaskiej powierzchni. Na brzuchu kładziemy małą maskotkę. Zadaniem dziecka jest nabranie powietrza do brzuszka (przepony) i wypuszczenie tak, aby miś się kołysał;
6. Dmuchanie na pocięte paski papieru tak, aby tańczyły;
7. Dmuchanie na wiatraczki, w gwizdki, trąbki;
8. Wyścigi styropianowych, piankowych kulek z użyciem słomki lub bez;
9. Dmuchanie na świecę tak, aby nie zgasić płomienia.

Dodatkowo polecamy układanie puzzli, które znakomicie stymulują rozwój mózgu. Rozwija się umiejętność koncentracji, wyobraźnia przestrzenna oraz logiczne myślenie. To ważne elementy rozwoju dziecka, które w przyszłości są odpowiedzialne za umiejętności matematyczne i myślenie logiczne.

Religia 26 i 27 maja (wtorek, środa)
Temat: Wyrażam miłość do mojej mamy
Dzisiaj chciałabym cię zachęcić do przygotowania „słonecznej laurki”, upominku na Dzień Matki.
Potrzebna ci będzie kartka z bloku technicznego lub dwie, nożyczki i kredki. O pomoc w przygotowaniu laurki poproś tatę, starsze rodzeństwo lub kogoś z domowników, oprócz mamy. Narysuj na kartce duże słońce, pokoloruj je na żółto, w jego tarczy narysuj portret twojej mamy. Teraz wytnij słońce, a na odwrocie napisz swoje imię. Możesz nakleić wycięte słońce na drugiej kartce, narysować łąkę, na niej kolorowe kwiaty.
MAMA to najpiękniejsze, najjaśniejsze i najukochańsze słońce.
Jak już zapewne wiesz, masz jeszcze jedną cudowną mamę. To Mama Pana Jezusa i wszystkich dzieci. Zapraszam cię na lekcję, dzięki której jeszcze lepiej poznasz Maryję. Nie musisz wykonywać poleceń, które usłyszysz pod koniec filmu.
https://www.youtube.com/watch?v=VyYUKvC7dNA
Język angielski Wtorek, 26 maja
Filmik do lekcji:  https://www.youtube.com/watch?v=iqAR_l3QnuM
Karty pracy – str. 38 i 39 – historyjka.

Piątek, 29 maja
Filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=fR7LvBKnYxM
Karty pracy – str. 40.