Klasa 8b

W trzeciej kolumnie są podane terminy zaplanowanych przez nauczyciela lekcji online w Teams.

Religia 25 maja (poniedziałek)
Temat: Bóg broni dobrego imienia człowieka
Zapoznaj się z informacjami podręcznikowymi do tematu 42.
Wypisz wykroczenia przeciw przykazaniu „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.
Napisz, dlaczego ósme przykazanie zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych krzywd?
Obejrzyj film Krzysztofa Kieślowskiego „Dekalog VIII”.
29 maja (piątek)
Temat: Bóg broni człowieka przed pożądaniem
Przeczytaj informacje dotyczące tematu (w podręczniku temat nr 43) i zastanów się, do czego zobowiązuje nas dziewiąte przykazanie Boże.
Pan Bóg wzywa do patrzenia na drugiego człowieka tak, jak On sam go widzi, i do przyjmowania każdego człowieka za swego bliźniego.
Na podstawie podręcznika i innych źródeł napisz, jakie widzisz sposoby pielęgnowania czystości serca.
25 maja (poniedziałek), 13.40
Geografia Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.
1. Położenie Arktyki i Antarktydy (Antarktyki).
2. Środowisko przyrodnicze Arktyki.
3. Środowisko przyrodnicze Antarktydy.
4. Wymień przykłady zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych.

Temat zostanie omówiony online.

Termin zostanie podany w późniejszym czasie(@)
Historia Poniedziałek 25.05
Temat: Praca z mapą i tekstem źródłowym.
Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z mapką na str.235. Odpowiedz w zeszycie na pyt. 1 pod mapką. Zapoznaj się z mapką na str. 238. Odpowiedz na pyt. 1 pod mapką. Przeczytaj tekst źródłowy na str.239. Odpowiedz na pyt. 1 pod tekstem.
Wtorek 26.05
Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku.
Lekcja online 8.15-8.45
Wtorek 26.05 godz. 8.15 – 8.45
Język polski 25.05. Temat: Sprawdź, co potrafisz. Rozwiąż test składający się z zadań egzaminacyjnych. Czas zakończenia 25.05 godz. 14.00 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xGVVOshikEWEX4409ZqazfTg0uEUIOxNvUhxau1rObtUMTVKWkVBUzdGRTVJWFU4SVlZS0kyT1hWOS4u
26.05. Temat: Jak napisać współczesną wersję mitu, baśni lub legendy.? Zajęcia on line godz.
27.05. Temat: Bohater mitologiczny, baśniowy w XXI wieku. Gromadzimy słownictwo, pomysły, redagujemy plan opowiadania. Lekcja online.
28.05. Temat: Wehikuł czasu przeniósł bohatera mitu lu baśni w XXI w., czyli współczesna wersja mitu. Opowiadanie zapisz w komputerze i prześlij mi jako załącznik. do 29.05.
26.05. godz. 10.45., 27.05. godz. 12.45
Fizyka 27.05.20 T: Właściwości magnesów i ich zastosowanie -praca z tekstem naukowym.
(treści i formy pracy zostaną przesłane na emaila kl.8).
brak
Fizyka 29.05.20 T: Magnetyzm -analiza tekstu naukowego cd.
(Dalszy ciąg pracy z lekcji poprzedniej).
brak
Biologia T: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. 29.05.20 godz. 11:45
Język kaszubski Ks. Bernard Sychta – twórca siedmiotomowego słownika gwar kaszubskich
Kolejność alfabetyczna wyrazów ( piątek)
29.05.2020. godz. 13.30.
Edukacja dla bezpieczeństwa Poniedziałek 25.05.2020
Proszę przeczytać temat: „Inne groźne przypadki – pomoc tonącym, porażenie prądem, ukąszenia i użądlenia”  w podręczniku strona 115 – 118. Zastanów się jak udzielić pierwszej pomocy w każdym z tych przypadków.
W poniedziałek mamy lekcję online o 8.00 gdzie rozwiążemy quiz z tematów pierwszej pomocy.
Powodzenia
Poniedziałek 25.05 godz. 8.00
Matematyka Poniedziałek 25.05.2020
Temat lekcji: ” Sesja z plusem”.
Na lekcji online rozwiążemy test sesji z plusem.
Wtorek 26.05.2020
Temat lekcji: ” Środek symetrii figury”.
Proszę przeczytać  temat w podręczniku str. 224 i 225. W zeszycie proszę zrobić zadania z podręcznika 2, 6, 10 strona 225 i 226. W matlandii proszę zrobić zad. 6.6.
Czwartek 28.05.2020
Temat lekcji: ” Powtórzenie wiadomości – symetrie”.
Sprawdź które z zadań na stronie 228 i 229 umiesz prawidłowo rozwiązać.
Powodzenia
Wtorek 26.05 godz. 12.30
Wos Jak działa parlament?
Prezydent i rząd, czyli władza wykonawcza w Polsce.
28.05, godz. 9.50
wdzwr Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka. brak
Język angielski Poniedziałek, 25 maja
Konsultacje w szkole. Reported speech – ćwiczenia.
Osoby nieobecne na konsultacjach otrzymają ćwiczenia emailem.

Wtorek, 26 maja
Subject: Świat przyrody – słownictwo.
Podręcznik strony 112, 113.
Zad. 1 – zapisz w zeszycie i przetłumacz nieznane słownictwo.
Zad. 5 – odpowiedz na pytania 1-8 (wystarczy wymienić zwierzęta w każdym punkcie). Wyrazy, których nie znasz, przetłumacz w zeszycie.
Zad 9 – połącz słówka 1-8 z tymi z kolumny a-h, aby utworzyć wyrażenia dotyczące ochrony środowiska. Wyrażenia te zapisz w zeszycie (jeśli ich nie znasz to dodaj tłumaczenie).
Zad. 10 – uzupełnij tekst wstawiając wyrażenia z zadania 9 we właściwe miejsca.
Zadań nie przesyłaj, sprawdzimy je na lekcji online.

Czwartek, 28 maja
Lekcja online: Zadania egzaminacyjne.

Czwartek, godz. 12.05 – 12.35
Wychowanie fizyczne 1.Skok o tyczce- historia, technika.. 2.Skok wzwyż -technika. 3. Piłka nożna, zwody-pojedynczy i podwójny.
4. Uderzenie piłki prostym podbiciem.
Szczegółowe informacje dotyczące tematów i lekcji online zostaną wysłane do uczniów drogą e-mailową.
czwartek 12.45
Chemia 26.05.2020 (wtorek) Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym.
Szczegółowe informacje, dotyczące tematu, zostaną wysłane do uczniów drogą mailową.

28.05.2020 (czwartek) Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym- podsumowanie wiadomości.
Zajęcia online (Microsoft Teams)

28.05.2020 (czwartek) godzina 13:40
Informatyka Temat: Canva. Tworzenie projektu graficznego. Podsumowanie projektu. Zgodnie z planem lekcji
Język niemiecki 1. Immer gesund und fit
2. Mein Zuhause.
Zgodnie z planem lekcji.