Klasa 8b

Język polski 22.06. Temat: Analiza arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego.
23.06. Temat: To wiem, to potrafię. Wypełnij anonimową ankietę ewaluacyjną, która pomoże mi w doskonaleniu warsztatu pracy 🙂
24.06. Temat „Ważne, że są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.” Dziękuję za wspólną i owocną pracę. 🙂
brak
Religia 22 czerwca (poniedziałek)
Temat: Jan Paweł II i ksiądz Jerzy Popiełuszko – święci naszych czasów
Jan Paweł II (1920–2005) – niestrudzony w apostołowaniu papież Polak. 27 kwietnia 2014 r. został ogłoszony świętym. Motto pontyfikatu: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się”.
Ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984) – kapelan ludzi pracy. Zamordowany przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa (MSW). 6 czerwca 2010 r. został ogłoszony błogosławionym. Motto jego posługi brzmiało: „Zło dobrem zwyciężaj”.
Św. Jan Paweł II i bł. ks. Jerzy Popiełuszko są dla nas wzorem umiłowania Boga i poświęcenia dla Ojczyzny.
Zapoznaj się z biografiami wielkich Polaków (otrzymasz je w załączniku).
Zadanie:
1. Napisz, jak rozumiesz słowa: „Zło dobrem zwyciężaj”.
2. Pomódl się o pomyślność dla Polski za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
brak
Geografia Temat: Podsumowanie wiadomości z klasy 8.
Informacje zostana przesłane drogą @.
brak
Język angielski Poniedziałek, 22 czerwca, wtorek, 23 czerwca
Podsumowanie klasy ósmej.
brak
Historia Poniedziałek 22.06
Temat: Podsumowanie całorocznej pracy.
Link do obejrzenia lekcji historii.

Prosta historia


Klasa VIII, rozdział V ,,Początki III RP”
Wtorek 23.06
Temat: Podsumowanie całorocznej pracy.
Zastanów się i przemyśl. Dlaczego znajomość historii jest ważna we współczesnym świecie?
Czy aktualne jest powiedzenie: Znajomość historii, uczy nas nie popełniać błędów naszych przodków. Czy przeszłość ma wpływ na przyszłość?

brak
Fizyka 24.06.20 T: „15 genialnych naukowców ostatnich 100 lat”- film.
( Instrukcje i forma pracy zostaną przesłane na emaila kl.8B).
brak
Chemia 23.06.2020 (wtorek) Temat: Kwasy- powtórzenie wiadomości. 23.06.2020 (wtorek) godz. 8:55
Edukacja dla bezpieczeństwa Poniedziałek 22.06.2020
Temat lekcji: Lekomania i narkomania.
Proszę obejrzeć prezentację, którą wam wysłałem na temat: lekomania i narkomania.
Powodzenia
brak
Matematyka Poniedziałek 22.06.2020
Temat lekcji: ” Obliczanie prawdopodobieństwa”.
Proszę przeczytać temat w podręczniku str. 265 – 266. W zeszycie proszę zrobić zadania z podręcznika 1, 2 strona 266.
Wtorek 23.06.2020
Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z prawdopodobieństwa.
Na lekcji online rozwiążemy quiz i posumujemy to, czego się nauczyliśmy.
Powodzenia
wtorek 23.06 godzina 12.30
Wychowanie fizyczne 1. Utrwalamy zasady bezpiecznej aktywności w górach i nad morzem- bezpieczne wakacje.
Aktywne spędzanie czasu wolnego- gry i zabawy rekreacyjne.
Szczegółowe informacje dotyczące tematów i lekcji online zostaną wysłane do uczniów drogą e-mailową.
poniedziałek
Informatyka Temat. Jak do tego doszło? Powstanie Facebook’a.
Zachęcam do obejrzenia filmu pt. „The Social Network”, który przedstawia historię powstania Facebook’a.
https://www.filmweb.pl/film/The+Social+Network-2010-528258
brak