Klasa 8a

Język polski 22.06. Temat: Analiza arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego.
23.06. Temat: To wiem, to potrafię. Wypełnij anonimową ankietę ewaluacyjną, która pomoże mi w doskonaleniu warsztatu pracy 🙂
24.06. Temat „Ważne, że są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.” Dziękuję za wspólną i owocną pracę. 🙂
22.06.konsultacje indywidualne w czasie lekcji
Geografia Temat: Podsumowanie wiadomości z klasy 8.
Informacje zostana przesłane drogą @.
brak
Język angielski Posłuchaj

Przetłumacz nowe słowa i zaśpiewaj. 😉
brak
Język angielski GRUPA 1
Poniedziałek, 22 czerwca, wtorek, 23 czerwca
Podsumowanie klasy ósmej.
brak
Historia Poniedziałek 22.06
Temat: Podsumowanie całorocznej pracy.
Link do obejrzenia lekcji historii.

Prosta historia


Klasa VIII, rozdział V ,,Początki III RP”

brak
Matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości. (1godz. 22.06.2020r. i 1godz. 23.06.2020r)
Powtarzamy wiadomości oraz rozwiązujemy zadania z testu ósmoklasisty.
Temat: Obliczanie prawdopodobieństw. (2godz. 24.06.2020r.)
W trakcie lekcji online w Teams wspólnie rozwiązujemy zadania związane z tematem lekcji.
23.06.2020r. godz. 13.40     24.06.2020r. godz. 12.45
Fizyka Temat: Powtórzenie wiadomości- (1 godz. 24.06.2020r.)
Rozwiązujemy zadania tekstowe z zeszytu ćwiczeń.
24.06.2020r. godz. 12.45
Chemia 23.06.2020 (wtorek) Temat: Kwasy- powtórzenie wiadomości. 23.06.2020 (wtorek) godz. 8:00
Edukacja dla bezpieczeństwa Poniedziałek 22.06.2020
Temat lekcji: Lekomania i narkomania.
Proszę obejrzeć prezentację, którą wam wysłałem na temat: lekomania i narkomania.
Powodzenia
brak
Wychowanie fizyczne 1. Utrwalamy zasady bezpiecznej aktywności w górach i nad morzem- bezpieczne wakacje.
Aktywne spędzanie czasu wolnego- gry i zabawy rekreacyjne.
Szczegółowe informacje dotyczące tematów i lekcji online zostaną wysłane do uczniów drogą e-mailową.
wtorek
Informatyka Temat. Jak do tego doszło? Powstanie Facebook’a.
Zachęcam do obejrzenia filmu pt. „The Social Network”, który przedstawia historię powstania Facebook’a.
https://www.filmweb.pl/film/The+Social+Network-2010-528258
Brak