Klasa 8a

Religia 28 maja (czwartek)
Temat: Bóg broni dobrego imienia człowieka
Zapoznaj się z informacjami podręcznikowymi do tematu 42.
Wypisz wykroczenia przeciw przykazaniu „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”.
Napisz, dlaczego ósme przykazanie zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych krzywd?
Obejrzyj film Krzysztofa Kieślowskiego „Dekalog VIII”.
29 maja (piątek)
Temat: Bóg broni człowieka przed pożądaniem
Przeczytaj informacje dotyczące tematu (w podręczniku temat nr 43) i zastanów się, do czego zobowiązuje nas dziewiąte przykazanie Boże.
Pan Bóg wzywa do patrzenia na drugiego człowieka tak, jak On sam go widzi, i do przyjmowania każdego człowieka za swego bliźniego.
Na podstawie podręcznika i innych źródeł napisz, jak pielęgnować czystość serca.
29 maja (czwartek), 9.50
Geografia Temat: Sprawdzian z działu Australia i Oceania. termin zostanie podany w późniejszym czasie
Historia Poniedziałek 25.05
Temat: Praca z mapą i tekstem źródłowym.
Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z mapką na str.235. Odpowiedz w zeszycie na pyt. 1 pod mapką. Zapoznaj się z mapką na str. 238. Odpowiedz na pyt. 1 pod mapką. Przeczytaj tekst źródłowy na str.239. Odpowiedz na pyt. 1 pod tekstem.
Czwartek 28.05
Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku.
Lekcja online  11.45 – 12.30
Czwartek 28.05 godz. 11.45 – 12.30
Język polski 25.05. Temat: Sprawdź, co potrafisz. Rozwiąż test składający się z zadań egzaminacyjnych. Czas zakończenia 25.05 godz. 14.00 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xGVVOshikEWEX4409ZqazfTg0uEUIOxNvUhxau1rObtUMTVKWkVBUzdGRTVJWFU4SVlZS0kyT1hWOS4u
26.05. Temat: Jak napisać współczesną wersję mitu, baśni lub legendy.? Zajęcia on line godz. 11.45.
27.05. Temat: Bohater mitologiczny, baśniowy w XXI wieku. Gromadzimy słownictwo, pomysły, redagujemy plan opowiadania. Lekcja online godz. 11.45
28.05. Temat: Wehikuł czasu przeniósł bohatera mitu lu baśni w XXI w., czyli współczesna wersja mitu. Opowiadanie zapisz w komputerze i prześlij mi jako załącznik. do 29.05.
26.05. godz. 11.45, 27.05.godz. 11.45
Biologia T: Sposoby ochrony przyrody. 28.05.20 godz. 10:45
Język kaszubski Ks. Bernard Sychta – twórca siedmiotomowego słownika gwar kaszubskich
Kolejność alfabetyczna wyrazów ( piątek)
29.05.2020. godz. 13.30.
Edukacja dla bezpieczeństwa Poniedziałek 25.05.2020
Proszę przeczytać temat: „Inne groźne przypadki – pomoc tonącym, porażenie prądem, ukąszenia i użądlenia”  w podręczniku strona 115 – 118 (nowy podręcznik). Zastanów się jak udzielić pierwszej pomocy w każdym z tych przypadków.
W poniedziałek mamy lekcję online o 13.40 gdzie rozwiążemy quiz z tematów pierwszej pomocy.
Powodzenia
Poniedziałek 25.05. godz. 13.40
Wos Jak działa parlament?
Prezydent i rząd, czyli władza wykonawcza w Polsce.
28.05, godz. 13.40
wdżwr Antykoncepcja i środki wczesnoporonne. brak
Język angielski Poniedziałek, 25 maja
Konsultacje w szkole. Reported speech – ćwiczenia.
Osoby nieobecne na konsultacjach otrzymają ćwiczenia emailem.

Wtorek, 26 maja
Subject: Science and technology. A letter.
1) Przeczytaj list: zad. 2 str. 108 i odpowiedz na pytania pod tekstem.
2) Zad. 3 str. 108 – przepisz do zeszytu wyrażenia z zadania (1-6). Poszukaj w liście wyrażeń o podobnym znaczeniu i zapisz je obok.
4) Zad. 4 str. 108 – przeczytaj wypowiedzi 1-5 i połącz je z odpowiednią funkcją (a-e). Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Lekcja online: Zadania egzaminacyjne.

Wtorek, godz. 12.45-13.30
Wychowanie fizyczne 1.Skok o tyczce- historia, technika.. 2.Skok wzwyż -technika. 3. Piłka nożna ,zwody- pojedynczy i podwójny.
4. Uderzenie piłki prostym podbiciem.
Szczegółowe informacje dotyczące tematów i lekcji online zostaną wysłane do uczniów drogą e-mailową.
wtorek godz. 10.00
Język angielski Życie społeczne- strona 122 zad. 2,3,4.
Funkcje językowe- str. 123 zad 2, 4.
Podczas lekcji online powtarzamy czasy.
wtorek 10:45
Chemia 26.05.2020 (wtorek) Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym.
Szczegółowe informacje, dotyczące tematu, zostaną wysłane do uczniów drogą mailową.

28.05.2020 (czwartek) Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym- podsumowanie wiadomości.
Zajęcia online (Microsoft Teams)

28.05.2020 (czwartek) godzina 12:45
Zajęcia z wychowawcą Temat: Dlaczego rodziny są różne? (1godz. 25.05.2020r.) 25.05.2020r. godz.12.45
Matematyka Temat: Styczna do okręgu. Rozwiązujemy test egzaminacyjny. (1godz. 25.05.2020r.)
Rozwiązujemy zadania związane z tematem lekcji.
Temat: Wzajemne położenie dwóch okręgów. (1godz. 26.05.2020r. i 1godz. 27.05.2020r.)
W zeszycie przedmiotowym zapisujemy temat lekcji. Na podstawie informacji z podręcznika na str. 238 opracowujemy krótką notatkę- rysunki położenia względem siebie dwóch okręgów. Rozwiązujemy zadania związane z tematem lekcji.
Temat: Liczba π. Długość okręgu. (1godz. 27.05.2020r.)
Propozycję notatki podam w trakcie lekcji online w Teams na której będziemy rozwiązywali zadania związane z tematem.
25.05.2020r. godz.12.45   26.05.2020r. godz. 13.40    27.05.2020r. godz.12.45
Fizyka Temat: Podsumowanie wiadomości z optyki. (1 godz.27.05.2020r.)
Rozwiązujemy zadania tekstowe z podręcznika oraz z zeszytu ćwiczeń.
Temat: Sprawdzian wiadomości. (1 godz. 29.05.2020r.)
29.05.2020r. o godz. 12.45 prześlę e-mailem sprawdzian, który należy rozwiązać i zdjęcie wykonanej pracy niezwłocznie przesłać na adres p.grafik@darzlubie.eu.
27.05.2020r. godz. 12.45    29.05.2020r. godz. 12.45
Informatyka Temat: Canva. Tworzenie projektu graficznego. Podsumowanie projektu. Zgodnie z planem lekcji
Język niemiecki 1.Immer gesund und fit
2. Mein Zuhause.
Zgodnie z planem lekcji.