Klasa 8

Historia 01.03 Temat: Polski Październik.
04.03 Temat: PRL w latach 1956-1970.
01.03 godz.10.45, 04.03 godz. 13.40
Religia środa- Temat: Jezus okazuje troskę o zbawienie wszystkich ludzi (s.128-131)
czwartek – Temat: Bóg objawia prawo życia (s.138-140)
zadanie: Napisz co jest konieczne do zrozumienia Dekalogu.
3.03- środa  godz. 8:55;  4.03- czwartek  godz. 14:35.
Edukacja dla bezpieczeństwa Temat lekcji: Oparzenia i odmrożenia. Wtorek, godz. 08.00 (zgodnie z planem lekcji).
Matematyka Temat: Rodzaje ostrosłupów. (1 godz.1.03.2021r.)
Temat: Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni. (1 godz. 2.03.2021r.)
Temat: Objętość ostrosłupa. (1 godz. 5.03.2021r.)
W trakcie lekcji online w Teams rozwiązujemy zadania związane z tematami lekcji.
1.03.2021r. godz. 8.00   2.03.2021r. godz. 11.45   5.03.2021r. godz. 11.45
Fizyka Temat: Fale elektromagnetyczne. (1 godz. 3.03.2021r.)
Temat: Podsumowanie wiadomości dotyczących drgań i fal. (1 godz. 4.03.2021r.)
Na podstawie informacji zawartych w podręczniku opracowujemy krótką notatkę oraz rozwiązujemy zadania związane z tematem lekcji.
3.03.2021r. godz. 8.00    4.03.2021r. godz. 11.45
Język polski 1.Wyrazanie opinii- ćwiczenia stylistyczne.
2. Sprawdz wiedzę i umiejętności-  test po dziale.
3. Prawdziwa utopia- czytanie ze zrozumieniem.
4. Szkola mówienia i pisania- scenariusz filmowy.
02.03.2021
Chemia T: Kwas metanowy i jego właściwości.( zadania i formy pracy zostaną podane w trakcie lekcji online). 3.03.21(środa)
Chemia 4.03.21 T: Kwas etanowy i jego właściwości.( zadania i formy pracy zostaną podane na e-maila klasowego). brak
Biologia T: Cechy populacji .( zadania i formy pracy zostaną podane w trakcie lekcji online). 5.03.21(piątek)
Wychowanie fizyczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Piłka nożna.
Koszykówka.
05.03, godz. 8.00
Wiedza o społeczeństwie Jakie są zadania samorządu lokalnego? 01.03, godz. 9.50, 05.03, godz.10.45
Wychowanie do życia w rodzinie O etapach i rodzajach miłości. 04.03, godz. 9.50
Geografia Temat: Kanada- środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa. online, zgodnie z planem
Język niemiecki Powtórzenie wiadomości. Przygotowanie do sprawdzianu.
Quizlet
według planu lekcji – wtorek i czwartek
Język kaszubski Kochani uczniowie.
Dziś obejrzyjcie Legendy o Stolemach. Oto link:

Następnie  zbuduj Stolema z rzeczy dostępnych w pokoju.
Zadanie podlega ocenie.
Potem prześlijcie mi zdjęcia na e-maila: a.kwidzinska@darzlubie.eu Termin do 10.03.2021r.
Do ùzdrzeniô
brak
Język angielski 1. Praca własna Zadanie 6 i 8 str. 75
2 Unit 7-8 review. lekcja online
3.Kutura- słownictwo
grupa 1 wtorek 8:55,  grupa 2czwartek 10:45
Doradztwo zawodowe Kompetencje przyszłosci Zgodnie z planem lekcji ale rozpoczynamy o 12:35
Informatyka Temat: Arkusz kalkulacyjny. Wykres Zgodnie z planem lekcji