Klasa 6b

Język angielski GRUPA 1
Wtorek, 1 grudnia
Lekcja online. Temat: Utrwalenie słownictwa i gramatyki.

Czwartek, 3 grudnia
Praca samodzielna. Temat: Around the world. Future innovations.
1) Zapisz w zeszycie bieżącą datę i temat lekcji.
2) Ćwiczenia zad. 2, 3 str. 30 lub: podręcznik zad. 1, 3 str. 40.
3) Zapisz w zeszycie kluczowe słownictwo z przeczytanego tekstu.

Piątek, 4 grudnia
Lekcja online. Temat: A class discussion.

wtorek, godz. 11:45; piątek, godz. 12:45
Język angielski GRUPA 2
Poniedziałek, 23 listopada
Praca samodzielna. Temat: Around the world. Future innovations.
1) Zapisz w zeszycie bieżącą datę i temat lekcji.
2) Ćwiczenia zad. 2, 3 str. 30 lub: podręcznik zad. 1, 3 str. 40.
3) Zapisz w zeszycie kluczowe słownictwo z przeczytanego tekstu.

Środa, 25 listopada
Lekcja online. Temat: A class discussion.

Czwartek, 26 listopada
Lekcja online. Temat: Utrwalenie słownictwa i gramatyki.

środa, godz. 8:55; czwartek, godz. 9:50
Religia poniedziałek -temat : Wpatrzeni we wzór wierności.
zadanie – przeczytaj (s.149-150) , znajdź  informacje o św. Bernadecie i napisz plan wydarzeń z objawień  Maryjnych Bernadecie.
piątek – temat : Wsłuchani w nauczanie Kościoła (s.54-55)
4.12 – piątek   godz.  8:55
Język polski 1.12. Temat: Charakteryzujemy głównych bohaterów powieści Rafała Kosika. Przed lekcją zaznacz fiszkami fragmenty lektury, w których opisany jest wygląd zewnętrzny i wewnętrzny Felixa, Neta i Niki.
2.12. Wokół telewizji. Przed lekcją zgromadź informacje o dowolnym programie telewizyjnym:  tytuł, tematyka (sportowa, rozrywkowa, społeczna) godziny transmisji, prowadzący, poruszana problematyka, itp.
3.12. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności. (czasownik: strona bierna, strona czynna, aspekt dokonany i niedokonany, fikcja literacka: wątek, akcja, narracja, świat przedstawiony, środki artystyczne: anafora, epitet, przenośnia, porównanie).
1.12., 2.12., 3.12. wg planu lekcji
Matematyka Temat: Powtórzenie wiadomości.  (1 godz. 30.11.2020r.)
Temat: Droga. (1 godz. 30.11.2020r.)
Temat: Liczby na co dzień- sprawdzian wiadomości.  (1 godz. 2.12.2020r.)
W środę 2.12.2020r. o godz. 10.00 prześlę e-mailem kartę pracy, którą należy rozwiązać i zdjęcie wykonanej pracy niezwłocznie przesłać na adres p.grafik@darzlubie.eu.
Temat: Droga. (1 godz. 4.12.2020r.)
Na podstawie informacji zawartych w podręczniku  opracowujemy krótką notatkę w zeszycie (propozycję notatki  podam w trakcie lekcji online w Teams).  Rozwiązujemy zadania związane z tematem lekcji.
Proszę na adres p.grafik@darzlubie.eu wysłać dokumentację fotograficzną wykonanej pracy.
30.11.2020r. godz. 8.55    2.12.2020r. godz. 9.50    4.12.2020r. godz. 8.00
Technika Temat: Nowoczesny sprzęt na co dzień. (1godz. 3.12.2020r.) 3.12.2020r. godz. 8.00
Biologia T:Skorupiaki- stawonogi o twardym pancerzu. Treści i formy pracy zostaną przekazane na lekcji online. 3.12.20 (czwartek)
Historia 30.11 Temat: Puck w czasie potopu szwedzkiego
03.12 Temat: Praca z mapą historyczną.
30.11 godz.10.45, 03.12 godz.12.45
Plastyka Achromy – praca malarska.
Przygotuj na lekcję białą kartkę techniczną, białą i czarną farbę, talerzyk do mieszania farb.
wg planu
Wychowanie fizyczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie.
Nordic Walking.
Aerobic.
Warcaby, szachy.
30.11, godz. 12.45
Wychowanie do życia w rodzinie Mój styl to zdrowie – grupa chłopców. 4.12, godz. 9.50
Geografia Temat: Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw. online, zgodnie z planem.
Język kaszubski Poniedziałek, 30 listopada
Kochani uczniowie, dziś czas na wróżby
KASZËBSCZÉ WRÓŻBË ANDRZEJKÒWÉ

Do ùzdrzeniô
brak
Informatyka Temat: Pliki w chmurze. Onedrive Zgodnie z planem lekcji
Muzyka Muzyka ludowa w Europie 02.12.2020r. – 13:40
Język niemiecki 1. Sprawdzian – materiał „haben” i „sein”. Tłumaczenie zdań
2. Nauka kolędy „Stille Nacht! Heilige Nacht” po niemiecku. Przepisz tekst do zeszytu.

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund’.
Jesus in deiner Geburt!

według planu lekcji (wtorek)