Klasa 6b

Historia 02.03 Temat: Jak rozpoczęła się rewolucja amerykańska?
04.03 Temat: Podsumowanie IV rozdziału.
02.03 godz. 8.00, 04.03 godz.12.45
Religia poniedziałek- Temat: Wracamy do Ojca (s. 92- 93)
piątek – Temat: Ofiara Wieczernika (s.98-99)
1.03 -poniedziałek godz. 10:45;  5.03- piątek  godz. 8:55.
Język angielski GRUPA 1
Wtorek, 2 marca
Lekcja online. National dishes – speaking. Tradycyjne potrawy – mówienie.

Czwartek, 4 marca
Praca samodzielna. Temat: Revision workout.
Ćwiczenia: zad. 1, 2, 4, 5 str. 49.

Piątek, 5 marca
Lekcja online. Temat: In the kitchen.

wtorek, godz. 11:45, piątek, godz. 12:45
Język angielski GRUPA 2
Poniedziałek, 1 marca
Praca samodzielna. Temat:  Save the Sea: Episode 5 – Calm down! Historyjka obrazkowa.
Podręcznik str. 62: Przeczytaj historyjkę, wypisz i przetłumacz nieznane słownictwo oraz wyrażenia z niebieskiej ramki. Skorzystaj ze słowniczka na końcu rozdziału i słownika online diki.pl.

Środa, 3 marca
Lekcja online. Temat: Train your brain. Utrwalenie wiadomości.

Czwartek, 4 marca
Lekcja online. Temat: In the kitchen.

środa godz. 8:55, czwartek, godz. 9:50
Język polski 1.03. Temat: Postrzeganie Afryki-fakty i mity.
3.03. Temat: Kodeks turysty. Podróż oczami poety.
4.03. Co już wiemy o częściach zdania? Wspomnienia z podróży.
zgodnie z planem
Matematyka Temat: Dodawanie i  odejmowanie. (2 godz. 1.03.2021r.)
Temat: Mnożenie i dzielenie. (1 godz. 3.03.2021r. i 1 godz. 5.03.2021r.)
Na podstawie informacji zawartych w podręczniku  opracowujemy krótką notatkę oraz rozwiązujemy zadania związane z tematem lekcji.
1.03.2021r. godz. 8.55   3.03.2021r. godz. 9.50   5.03.2021r. godz. 8.00
Technika Temat: Rzuty aksonometryczne. (1godz. 4.03.2021r.)
Rozwiązujemy ćwiczenia związane z tematem lekcji.
4.03.2021r. godz. 8.00
Biologia T: Przegląd i znaczenie płazów. ( zadania i formy pracy zostaną podane w trakcie lekcji online). 2.03.21 (wtorek)
Plastyka Poznaj swój region.
Kontynuacja pracy z poprzedniego tygodnia: mapa artystyczna swojego terenu. Na lekcji prezentacje  zakresu swoich działań w kierunku stworzenia mapy.
zgodnie z planem
Zajęcia artystyczne Przygotowania do palmy wielkanocnej
Przygotuj na lekcję: kolorowe krepy, bibuły, cienki drucik, nitka, klej.
zgodnie z planem
Wychowanie fizyczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Piłka nożna.
Koszykówka.
02.03, godz.13.40
Geografia Temat: Turystyka w Europie południowej. online, zgodnie z planem
Język niemiecki Zwierzęta domowe. Opis. Odmiana czasowników w 3 osobie l.poj
Haustiere – Beschreibung
Karty pracy
według planu lekcji – wtorek
Język kaszubski Kochani uczniowie.
Dziś obejrzyjcie Legendy o Stolemach. Oto link:

Następnie  zbuduj Stolema z rzeczy dostępnych w pokoju.
Zadanie podlega ocenie.
Potem prześlijcie mi zdjęcia na e-maila: a.kwidzinska@darzlubie.eu Termin do 10.03.2021r.
Do ùzdrzeniô
brak
Muzyka Tanecznym krokiem po Europie 02.03.2021r. 13:40 – 14:25
Muzyka Tanecznym krokiem po Europie 03.03.2021r. 13:30 – 14:25
Informatyka Temat: Przewodnik turystyczny Zgodnie z planem