Klasa 6a

Matematyka Czwartek temat: Objętość graniastosłupa. Zadanie domowe w ćwiczeniach: 1, 2, 3 strona 108. Poniedziałek godz. 08.00 (zgodnie z planem lekcji).
Religia Piątek – temat: Zjednoczeni miłością Trójcy Świętej. 28.05-piątek  godz. 10:45
Język polski 1. Współczesny Robinson – rozważania po obejrzeniu filmu Castro Away- Poza światem. Porównanie powieści z filmem. Brak
Historia 24.05 Temat: Epoka Napoleona Bonapartego 24.05 godz.9.50
Biologia T: Kręgowce stałocieplne – podsumowanie. (zadania i formy pracy zostaną przekazane na lekcji online). 28.05.21(piątek)
Wychowanie fizyczne Lekkoatletyka. Brak
Geografia Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji. brak, materiały zostana przesłane @ (będzie zadanie obowiązkowe)