Klasa 6a

Historia 01.03 Temat: Jak rozpoczęła się rewolucja amerykańska?
02.03 Temat: Podsumowanie IV rozdziału.
01.03. godz. 9.50, 02.03 godz.9.50
Religia środa- Temat: Wracamy do Ojca (s. 92-93)
piątek- Temat: Ofiara Wieczernika (s. 98-99)
3.03 -środa godz. 10:45;  5.03 – piątek godz. 10:45.
Matematyka Poniedziałek tematy: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.  Zadanie domowe w ćwiczeniach: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13 strona 87 – 89
Wtorek temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych- ćwiczenia. Zadanie domowe w ćwiczeniach: 14, 15, 16, 18 strona 90 i 91
Czwartek temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Zadanie domowe w ćwiczeniach: 1, 2, 3 strona 92, oraz w matlandii dział 31.
Poniedziałek godz. 08.00, wtorek godz. 10.45, czwartek godz. 08.55 (zgodnie z planem lekcji).
Technika Temat: Rzuty prostokątne. (1godz. 3.03.2021r.)
Rozwiązujemy ćwiczenia związane z tematem lekcji.
3.03.2021r. godz. 8.55
Język polski 1. Przecinek- praca z zeszytem ćwiczeń.
2. Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy.
3. Cwiczenia słownikowe.
4. Urozmaicenie wypowiedzi twórczej.
01.03.2021 kolejne w kalendarzu Teams
Biologia T: Płazy kręgowce wodno-lądowe.( zadania i formy pracy zostaną podane w trakcie lekcji online). 5.03.21(piątek)
Plastyka Poznaj swój region.
Kontynuacja pracy z poprzedniego tygodnia: mapa artystyczna swojego terenu. Na lekcji prezentacje  zakresu swoich działań w kierunku stworzenia mapy.
zgodnie z planem
Wychowanie fizyczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Piłka nożna.
Koszykówka.
02.03, godz. 11.45
Wychowanie do życia w rodzinie Sztuka rozmowy. 04.03, godz. 10.45
Geografia Temat: Turystyka w Europie południowej. online, zgodnie z planem
Język niemiecki Zwierzęta domowe. Opis. Odmiana czasowników w 3 osobie l.poj
Haustiere – Beschreibung
Karty pracy
według planu lekcji – wtorek
Język angielski 1.Revision workout- l. online
2. Ćwiczeniagramatyczne utrwalenie wiadomosći.- l. online
3. praca własna – Around the world- ćwiczenia
gr 1wt 12:45,  pn 13:40, gr 2 wtorek  13:40 czwrtek 13:40
Muzyka Tanecznym krokiem po Europie 04.03. 2021 r.  12:45 – 13:30
Informatyka Temat: Przewodnik turystyczny Zgodnie z planem