Klasa 5b

Religia 25 maja (poniedziałek)
Temat: Wierzę w spełnienie mesjańskich obietnic
W podręczniku na s. 120 – 121 znajdziesz niezbędne do opracowania tematu informacje.
1. Na podstawie podręcznika wyjaśnij znaczenie symboli: pusty grób, krew i woda wypływające z przebitego boku Pana Jezusa.
2. Jak możesz rozwijać swoją wiarę? Co powinieneś uczynić, by ja wzmocnić?
28 maja (czwartek)
Temat: Wierzę w życie wieczne z Jezusem
Przeczytaj uważnie informacje zamieszczone w podręczniku na s. 122 – 123.
Uzupełnij tekst aklamacji po przeistoczeniu:
– Oto wielka tajemnica wiary.
– Głosimy ……………………………………………………………………………………………….
wyznajemy ………………………………………………………………………
i oczekujemy ……………………………………………………………………………………………………………..
28 maja (czwartek), 8.00
Geografia Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.
1. Jakie warunki klimatyczne panują w wysokich górach?
2. Co ukształtowało rzeźbą wysokogórską? Czym ona się charakteryzuje?
3. Jakie pietra roślinności wyróżniamy w Himalajach? Przypisz do każdego piętra przykłady roślin i zwierząt.
Temat zostanie omówiony online.
wtorek 13:40
Historia Poniedziałek  25.05
Temat: Praca z tekstem źródłowym i mapą.
Zapisz temat w zeszycie. Przeczytaj uważnie tekst źródłowy na str.206.
Odpowiedz w zeszycie na pytania 1 pod tekstem. Zapoznaj się z mapką na str.205. Odpowiedz na pyt.1  pod mapką.
Wtorek 26.05
Temat: Unia polsko-litewska.
Lekcja online 8.55-9.40
Wtorek 8.55 – 9.40
Biologia T: Znaczenie i przegląd okrytonasiennych. 27.05.20 godz. 8:55
Język polski 25.05. Temat: Sprawdź, co potrafisz. Rozwiąż test z „Katarynki”czas zakończenia 25.05. godz. 18.00.
26.05.Temat:Co to jest przydawka jaką funkcję pełni w zdaniu? Lekcja on line- ćwiczenia.
27.05. Temat: Znaleźć się nad przepaścią. Lekcja online -omówienie wiersza Tadeusza Różewicza:Przepaść.
28.05. Temat: Problemy nastolatków z rówieśnikami. Przed lekcją przeczytaj tekst Gruby, str.265-267.
26.05.godz. 12.45, 27.05. godz.9.50, 28.05.godz. 8.50.
zajęcia artystyczne Temat: Rysowanie z natury
W ramach zajęć artystycznych wybierz się do ogrodu lub w ciekawe miejsce niedaleko Twojego domu z blokiem rysunkowym, ołówkiem, gumką i ostrzynką. Zadbaj o sztywne podłoże pod blok (np. sztywna tekturowa teczka ). Wykadruj fragment otoczenia, który narysujesz. Motywem może być wszystko co Cię otacza: stolik ogrodowy w cieniu drzew, fragment zabudowań porośnięty winoroślą, kwiaty w ogrodzie, ławeczka w zacisznym miejscu, okno…Wybierz motyw, który Ci się podoba. Wykonaj rysunek ołówkiem. Pamiętaj, w pierwszej kolejności nakładasz kontur, następnie cieniujesz (walor). Powodzenia. Pochwal się pracą przesyłając do mnie zdjęcie.
brak
Plastyka Temat: Bukiet polnych kwiatów
W ramach lekcji wybierz się dzisiaj na spacer wokół domu. Twoim zadaniem jest zebrać polne kwiaty i ułożyć piękny bukiet. Pamiętaj o starannym doborze roślin. Zwracaj uwagę na kolory i kształty. Stwórz wielobarwną kompozycję. Ułożony bukiet wstaw do wazonu lub innego, szklanego naczynia i ustaw jako element dekoracyjny. Prześlij do mnie zdjęcie wykonanego zadania. Powodzenia!
brak
Język kaszubski Idziemy do sklepu-towary
Płacimy za zakupy ( poniedziałek)
25.05.2020. godz. 13.30.
Wychowanie fizyczne Piłka ręczna.
Lekkoatletyka.
Ruch olimpijski.
26.05, godz. 10.45, 27.05, godz. 10.45
Muzyka Temat : Piosenka na Dzień Matki.

1. Z okazji zbliżającego się święta nauczysz się dzisiaj utworu „Ty jesteś Mamo moją gwiazdą”.

2. Na początek przeczytaj uważnie tekst piosenki :

1. Tysiące gwiazd na niebie
I każda ma swój blask,
Ja jedną mam przy sobie,
Jest ze mną cały czas!

Ref. Ty jesteś mamo moją gwiazdą,
I Ty wskazujesz drogę mi,
Przy Tobie czuję się bezpiecznie,
Ja chcę być zawsze tam gdzie Ty. (2x)

2. Choć każde dziecko marzy,
By gwiazdkę z nieba mieć,
To musi o tym wiedzieć,
Że taka przy nim jest!

Ref. Ty jesteś mamo moją gwiazdą,
I Ty wskazujesz drogę mi,
Przy Tobie czuję się bezpiecznie,
Ja chcę być zawsze tam gdzie Ty. (2x)

3. Z pewnością kiedy już dorosnę,
To Cię otoczę opieką swą,
Jednak to trochę jeszcze potrwa,
Więc dalej jesteś gwiazdą mą.

3. Posłuchaj nagrania utworu. Następnie zaśpiewaj piosenkę.

4. ZADANIE DODATKOWE

Nagraj jak śpiewasz utwór „Ty jesteś Mamo moją gwiazdą”. Odeślij do mnie nagranie głosowe bądź film.

brak
Język angielski GRUPA 1

Środa, 27 maja
Subject: Past Simple – exercises.
Przećwicz użycie czasowników nieregularnych w czasie Past Simple. Wykonaj zadania 1 i 2 na stronie 65 w ćwiczeniach i naucz się czasowników nieregularnych w formie podstawowej oraz przeszłej (patrz: lista na stronie 96).
Dla chętnych: zad. 3 str. 65. Zadań nie przesyłaj – sprawdzimy je na lekcji online.

Czwartek, 28 maja
Subject: Train your brain.
Ćwiczenia strona 66. Zadań nie przesyłaj – sprawdzimy je na lekcji online.

Piątek, 29 maja
Lekcja online. Subject: Utrwalenie słownictwa i gramatyki.
Sprawdzenie zadań ze stron 65 i 66. Budowanie zdań w czasie Past Simple.

Piątek, godz. 9.50-10.35
Język angielski GRUPA 2

Poniedziałek, 25 maja
Subject: We love sports!
1. Zapisz temat i bieżącą datę w zeszycie.
2. Słowa z zadania 1 na str.  89 w podręczniku podziel na kategorie: event (wydarzenie), place (miejsce) i person (osoba). Przetłumacz nowe słówka na język polski i naucz się ich.
3. Ćwiczenia: zad. 1, 2, 3 str. 64. Zadań nie przesyłaj – sprawdzimy je na lekcji online.
4. Dla chętnych: zad. 4 str. 64.

Wtorek, 26 maja
Subject: I didn’t watch it.
1. Przeczytaj dialog na stronie 88 w podręczniku.
2. Zapoznaj się z budową czasu Past Simple: https://www.youtube.com/watch?v=w0JUIPtyqnM

Piątek, 29 maja
Lekcja online. Subject: Past Simple – regular verbs.

Piątek, godz. 12.45-13.30
Matematyka Temat: Liczby całkowite- podsumowanie. (1 godz. 25.05.2020r.)
Rozwiązujemy zadania 6, 7, 9, 10  „Przed klasówką” na str. 221 w podręczniku.
Temat: Prostopadłościany i sześciany. (1 godz. 25.05.2020r.)
Propozycję notatki podam w trakcie lekcji online w Teams na której będziemy rozwiązywali zadania związane z tematem.
Temat: Praca klasowa LICZBY CAŁKOWITE. (1 godz. 28.05.2020r.)
28.05.2020r. o godz. 10.45 prześlę e-mailem sprawdzian, który należy rozwiązać i zdjęcie wykonanej pracy niezwłocznie przesłać na adres p.grafik@darzlubie.eu.
Temat: Przykłady graniastosłupów prostych. (1 godz. 29.05.2020r.)
Propozycję notatki podam w trakcie lekcji online w Teams na której będziemy rozwiązywali zadania związane z tematem.
25.05.2020r. godz. 11.45    28.05.2020r. godz. 10.45     29.05.2020r. godz. 11.45
Technika Kontynuacja
Temat: Sprawdź, co jesz. (1godz. 26.05.2020r.)
Rozwiązujemy kartę pracy, którą prześlę e-mailem. Kartę pracy,  należy rozwiązać w zeszycie nie przepisując treści zadania tylko jego numer.
26.05.2020r. godz. 9.50
Informatyka Temat: Trenuj z Robikiem. gr. 1 (1godz. 26.05.2020r.) oraz gr. 2 (1godz. 29.05.2020r.)
W programie PowerPoint, który jest dostępny na „chmurce”, czyli Office365 wykonujemy zadanie
5 na str.100- „TRENUJ Z ROBIKIEM”. Propozycje wykonania zadania omówię w trakcie lekcji online w Teams.
26.05.2020r. godz. 11.45    29.05.2020r. godz. 9.50