Klasa 5

Matematyka Poniedziałek – temat: Odejmowanie liczb całkowitych. Zadanie domowe w ćwiczeniach: 1, 2, 3 str.109, oraz w matlandii dział 34. Poniedziałek godz. 12.45 (zgodnie z planem lekcji).
Religia Piątek-  temat: Korona i krzyż. Św. Stanisław ze Szczepanowa(s.168-171) 28.05-piątek  godz. 11:45.
Język polski 1. Zagadnienia ortograficzne- wyrazy z rz, ż- praca z zeszytem ćwiczeń. Brak
Historia 24.05 Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego 24.05 godz. 8.55
Biologia T:Okrytonasienne -występowanie i budowa.( zadania i formy pracy zostaną przekazane na lekcji online). 28.05.21(piątek)
Wychowanie fizyczne Lekkoatletyka. Brak
Geografia Temat: Praca projektowa uczniów- strefy klimatyczne i krajobrazowe. brak, informacje zostana przesłane @
Informatyka Temat: Podróż z przygodami. PowerPoint. brak, informacje zostaną przesłane @
Technika Temat: Sprawdź, co jesz. (24.05.2021r.)
Rozwiązujemy ćwiczenia związane z tematem lekcji.
24.05.2021r. godz. 10.45