Klasa 5

Historia 01.03 Temat: Podsumowanie V rozdziału.
04.03 Temat: Zanim powstała Polska.
01.03 godz. 8.55, 04.03 godz. 11.45
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Materiały zostaną przesłane uczniom za pośrednictwem poczty Outlook. brak
Religia czwartek – Temat: ,,Oto wielka tajemnica wiary” (s. 108-111).
piątek – Temat: Kiedy klękać, a kiedy siadać (s. 112-114)
4.03 – czwartek godz. 9:50;   5.03 -piątek  godz.  11:45.
Matematyka Poniedziałek – temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych. Zadanie domowe w ćwiczeniach zad. 7, 8, 9 str. 82.
Wtorek – tematy: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Zadanie domowe w ćwiczeniach zad. 2, 3, 4, 5str. 83 i 84.
Czwartek – temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych. Zadanie domowe w ćwiczeniach zad. 1, 2, 3, 4 str. 85, oraz w matlandii dział 26.
Poniedziałek godz. 12.45, wtorek godz. 08.55, czwartek godz. 10.45 (zgodnie z planem lekcji).
Technika Temat: Szkice techniczne. (1godz. 1.03.2021r.)
Na podstawie informacji zawartych w podręczniku opracowujemy krótką notatkę oraz rozwiązujemy ćwiczenia związane z tematem lekcji (propozycję notatki podam w trakcie lekcji online w Teams).
1.03.2021r. godz. 10.45
Język polski 1.Wielokropek.
2.Pisownia nie z różnymi częściami mowy.
3. Wykres zdania pojedynczego- ćwiczenia ( 3 lekcje).
01. 03.2021 kolejne w kalendarzu Teams
Biologia T:Tkanki roślinne cd.( zadania i formy pracy zostaną podane w trakcie lekcji online). 5.03.21(piątek)
Plastyka Na lekcję przygotuj narzędzia i materiały malarskie ( kartka techniczna A4) zgodnie z planem
Wychowanie fizyczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Piłka nożna.
Koszykówka.
03.03, godz. 8.55
Zajęcia z wychowawcą Moje przyjaźnie. 03.03, godz.11.45
Geografia Temat: Pierwsze podróże geograficzne. online, zgodnie z planem
Język kaszubski Kochani uczniowie.
Dziś obejrzyjcie Legendy o Stolemach. Oto link:

Następnie  zbuduj Stolema z rzeczy dostępnych w pokoju.
Zadanie podlega ocenie.
Potem prześlijcie mi zdjęcia na e-maila: a.kwidzinska@darzlubie.eu Termin do 10.03.2021r.
Do ùzdrzeniô
brak
Język angielski 1. Break time-lekcja online
2. They’re dancing in the gym- czas present continuous- lekcja online
3. Present continuous- ćwiczenia- praca wlasna
wtorek 11:45, czwartek 12:45
Muzyka Instrumenty perkusyjne niemelodyczne 02.03.2021r. 13:40 – 14:25
Informatyka Temat: Prezentacje w Power Point. Kontynuacja. online, zgodnie z planem