Klasa 4

Język polski 1.03.2021 Opowieści z Narnii – plan wydarzeń.
3.03.2021 Praca własna – Którą postacią z Narnii chciałbym/chciałabym być i dlaczego?
4.03.2021 Sprawdzian podsumowujący (powtórny) z działu 2.
5.03.2021 Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa – walka dobra ze złem.
1, 4, 5 marca 2021 – zgodnie z planem
Historia 02.03 Temat: XVII wiek stulecie wojen. 02.03 godz. 10.45
Religia wtorek- Temat: Mam kochać jak Pan Jezus (s.82-83)
zadanie: przepisz tekst z Pisma Świętego ( 1Kor 13, 4-6)
czwartek – Temat: Mówię Panu Bogu :,,Amen” (s. 84-85)
2.03 – wtorek godz. 9:00;  4.03 – czwartek godz. 10:45.
Język angielski GRUPA 1

Poniedziałek, 1 marca
Lekcja online. Temat: What a mess! – historyjka obrazkowa.

Wtorek, 2 marca
Praca samodzielna. Temat: Train your brain. Utrwalenie wiadomości.
1) Obejrzyj filmiki:
https://macmillandlaucznia.pl/brainy-kl-4/29
https://macmillandlaucznia.pl/brainy-kl-4/30
2) Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: 1, 2, 3 str. 51. Dla chętnych: zad. 4.

Środa, 3 marca
Lekcja online. Temat: On a school trip. Dialog.

poniedziałek, godz. 8:55; środa, godz. 8:00
Język angielski GRUPA 2

Czwartek, 4 marca
Lekcja online. Temat: Train your brain. Utrwalenie wiadomości.

Piątek, 5 marca
Praca samodzielna. Temat:  What a mess! – historyjka obrazkowa.
1) Podręcznik str. 64: Przeczytaj historyjkę, wypisz i przetłumacz nieznane słownictwo oraz wyrażenia z niebieskiej ramki. Skorzystaj ze słowniczka na końcu rozdziału i słownika online diki.pl.
2) Obejrzyj filmiki:
https://macmillandlaucznia.pl/brainy-kl-4/29
https://macmillandlaucznia.pl/brainy-kl-4/30

czwartek, godz. 8:00
Technika Temat: Manewry na drodze. (1godz. 4.03.2021r.)
Na podstawie informacji zawartych w podręczniku opracowujemy krótką notatkę oraz rozwiązujemy ćwiczenia związane z tematem lekcji (propozycję notatki podam w trakcie lekcji online w Teams).
4.03.2021r. godz. 8.55
Matematyka Temat: Porównywanie ułamków. (1godz. 1.03.2021r. i 1godz. 3.03.2021r.)
Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków. (1 godz. 3.03.2021r. i 1godz. 5.03.2021r.)
Na podstawie informacji zawartych w podręczniku opracowujemy krótką notatkę oraz rozwiązujemy zadania związane z tematem lekcji.
1.03.2021r. godz. 12.45   3.03.2021r. godz. 10.45   5.03.2021r. godz. 10.45
Plastyka Na lekcję przygotuj narzędzia i materiały malarskie ( kartka techniczna A4) zgodnie z planem
Wychowanie fizyczne Szczegółowe informacje dotyczące tematów zostaną przesłane e-mailem.
1. Ćwiczenia oswajające z piłką.
2. Doskonalenie kozłowania.
3.Zachowanie w razie wypadku podczas zajęć ruchowych.
wtorek, godz. 10.00
Przyroda Temat: Zdrowy styl życia.
Temat: Powtórzenie przed sprawdzianem.
online, zgodnie z planem
Język kaszubski Kochani uczniowie.
Dziś obejrzyjcie Legendy o Stolemach. Oto link:

Następnie  zbuduj Stolema z rzeczy dostępnych w pokoju.
Zadanie podlega ocenie.
Potem prześlijcie mi zdjęcia na e-maila: a.kwidzinska@darzlubie.eu Termin do 10.03.2021r.
Do ùzdrzeniô
brak
Muzyka Elementy dzieła muzycznego – sprawdzian wiadomości 02.03.2021r.  12:45 – 13:30
Informatyka Temat: Na skróty. O skrótach klawiszowych w programie MS Word. online, zgodnie z planem