E-NAUCZANIE

W okresie zawieszonych zajęć (tj. do 25 marca 2020r. ) wprowadzamy zdalne nauczanie.

W zakładce e-nauczanie znajdują się informacje dla poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz klas.

 

Do pracy zdalnej z uczniami zostanę wykorzystane następujące platformy internetowe:

Oddziały przedszkolne – platforma class dojo

Klasy 1-4 – dziennik elektroniczny

Klasy 5-8 – platforma Office 365 (uczniowie korzystają ze swoich szkolnych e-maili).

oraz grupy FB (o ile takie zostały założone przez nauczycieli).

Nauczyciele będą na bieżąco monitorować realizację tematów i innych czynności dydaktycznych.