MMBS

Październik od wielu lat jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek  Szkolnych

Kto wymyślił takie święto?

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. To Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest w czwarty poniedziałek października. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce  i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Co właściwie oznacza wyraz „biblioteka”?

Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, a theke – składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich  i obcych.

Najwcześniejsze informacje o bibliotekach mamy już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny). Jedną z najstarszych znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku).

Zrób sobie przerwę od telewizora,
odejdź na dłużej od monitora,
bo w bibliotece na Ciebie czeka
książka – prawdziwy przyjaciel człowieka!

W bibliotece możesz:

– wybierać i wypożyczać książki

– czytać czasopisma

– wyszukiwać informacje

– myśleć

– mieć spokój

– uśmiechać się

W październiku jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.  Tegoroczne hasło obchodów brzmi ,,Książka to dopiero początek…” Tak więc, by celebrować   święto, czytajmy, gdyż:

czytanie daje satysfakcję,

czytanie rozwija dojrzałe słownictwo,

dzięki czytaniu lepiej piszemy,

czytanie jest trudne, a trudności są potrzebne,

czytając, stajemy się mądrzejsi,

czytanie otwiera drzwi do dalszej edukacji,

czytanie przygotowuje do zaistnienia na rynku pracy.

A w międzyczasie, pomiędzy czytaniem  jednej, a drugiej książki, zapraszamy  Was Drodzy Uczniowie  do: konkursów  i akcji (zerknijcie na tablice ogłoszeń!)

„Podaruj książkę bibliotece” – pozostaw po sobie ślad. Książki można   przynosić przez cały październik

Biblioteka z radością przyjmie ofiarowane jej prezenty.