Rekrutacja do klasy pierwszej – rok szkolny 2023/2024

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin postępowania

rekrutacyjnego

 

 

Termin postępowania

uzupełniającego

 

 

1.

 

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

6 lutego –
3 marca 2023r.

 

4 – 7 kwietnia 2023r.
 

2.

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150
ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

Do 10 marca 2023r.  

Do 14 kwietnia 2023r.

 

 

3.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

24 marca 2023r. 17 kwietnia 2023r.
 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

Do 30 marca
2023r.

 

Do 20 kwietnia 2023r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

3 kwietnia 2023r.

 

21 kwietnia
2023r.

Załączniki dla kandydatów do klasy pierwszej spoza obwodu2023_2024

Załączniki klasa pierwsza2023_2024

Regulamin rekrutacji klasa 1 2023-2024