Rekrutacja do klasy pierwszej – rok szkolny 2022/2023

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

 

Lp

 

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin postępowania

rekrutacyjnego

 

 

Termin postępowania

uzupełniającego

 

 

1.

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 07.02.2022-04.03.2022

 

05.04.2022-8.04.2022
 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe   Do 11.03. 2022 r. Do 15.04.2022 r.

 

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 25.03.2022 r. 18.04.2022
4  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  Do 31 marca 2022 r. Do 21 kwietnia 2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.  4 kwietnia 2022 r. 22 kwietnia 2022 r.

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej 2022 2023

Załączniki do wniosku

Załączniki dla kandydatów do klasy pierwszej spoza obwodu