Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

TERMINY   POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Darzlubiu, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023:

 

 

Lp.

 

 

Rodzaj czynności

 

Termin postępowania

rekrutacyjnego

Termin postępowania

uzupełniającego

1. Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku 01.02.2022-04.02.2022  
 

2.

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

07.02.2022-04.03.2022

 

 

04.04.2022-08.04.2022

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)  

Do 11.03.2022

 

 

 

 

 

Do 14.04.2022

 

 

 

 

 

4.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

15.03.2022

 

 

 

15.04.2022

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

do 23.03.2022

 

Do 22.04.2022

 

6.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

25.03.2022

 

29.04.2022

7. Procedura odwoławcza. Do 01.04.2022 Do 06.05.2022

 

 

Regulamin rekrutacji

Załączniki