Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2021/2022

Drodzy Rodzice, poniżej znajduje się wykaz podręczników do religii, które należy zakupić swojemu dziecku.

Klasa ,,0” – 6-lat ,,Tak! Jezus mnie kocha”

Red. Ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak – wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

Klasa I ,,Poznaję Boży świat”

Red. . Ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak , J. Snopek– wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

Klasa II ,,Odkrywam królestwo Boże”

Red. Ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak – wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

Klasa III ,, W drodze do Wieczernika – Przyjmujemy Pana Jezusa 3 ‘’

Red. Władysław Kubik SJ – wydawnictwo WAM

 

Klasa IV ,,Drogi przymierza- Zaproszeni przez Boga4”

Red. Zbigniew Marek SJ – wydawnictwo WAM

 

Klasa V ,,Szczęśliwi, którzy szukają 5 „

Red. Ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak – wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

Klasa VI ,,Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno 6”

Red. Ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak – wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

Klasa VII ,,W drodze do Emaus – Jezus uczy i zbawia”

Red, Zbigniew Marek SJ, Teresa Walunik CSFN- wydawnictwo WAM

 

Klasa VIII ,,W drodze do Emaus – Jezus działa i zbawia”

Red, Zbigniew Marek SJ, Teresa Walunik CSFN- wydawnictwo WAM