Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2020/2021

Drodzy Rodzice, poniżej znajduje się wykaz podręczników do religii, które należy zakupić swojemu dziecku.

Szkoła podstawowa

 

Klasa,,0” 6-latki  ,,Tak! Jezus mnie kocha”

Autorzy:  E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snope – wydawnictwo JEDNOŚC

 

Klasa  I „Poznaję Boży świat”

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek – wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

Klasa II  ,, W drodze do Wieczernika -,Kochamy Pana Jezusa 2”

         red. Władysław Kubik SJ  –  wydawnictwo WAM

 

Klasa III ,,W drodze do Wieczernika – Przyjmujemy Pana Jezusa 3”

         Red.: Władysław Kubik SJ   – wydawnictwo WAM

 

Klasa IV  ,,Drogi przymierza –  Zaproszeni przez Boga 4”

        red. Zbigniew Marek SJ  – wydawnictwo WAM

 

Klasa V „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”  + zeszyt ćwiczeń

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak  – wydawnictwo JEDNOŚC

 

Klasa VI ,, Drogi Przymierza – Przemienieni przez Boga 6”

Red.: Zbigniew Marek SJ, Teresa Walunik CSFN – wydawnictwo WAM

 

Klasa VII ,, W drodze do Emaus –  Jezus uczy i zbawia ”

           Red.: Zbigniew Marek SJ, Teresa Walunik CSFN  – wydawnictwo WAM

 

Klasa VIII ,, W drodze do Emaus  – Jezus działa i zbawia ”

Red.; Zbigniew Marek SJ, Teresa Walunik CSFN  – wydawnictwo WAM