Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 01.02.2019r. – 08.02.2019r.

Złożenie wniosku do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 11.02.2019 – 08.03.2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz do I klasy szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 15.03.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.03.2019r.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły oraz do pobrania na stronie internetowej.

Regulaminy:

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego