Październik – miesiącem biblioteki

Październik od wielu lat jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek    Szkolnych

Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza do udziału w Quiz-ie na temat

 

DZIEJE KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI

 

Quiz przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej klas  4-7. Pytania dotyczą bibliotekarstwa, historii książki  i edytorstwa.

Quiz ma na celu zapoznanie Was  z rzadko spotykanymi i specyficznymi dla tych dziedzin wiedzy terminami oraz ich popularyzację.

Na pytania można odpowiadać w dowolnej kolejności a odpowiedzi przynosimy do biblioteki szkolnej do 15 grudnia 2017r.

 

 1. Kiedy powstała w Polsce Biblioteka Narodowa?
 2. Co oznacza termin abrewiatura?
 3. Co oznacza termin rewers?
 4. Kto i kiedy wynalazł druk?
 5. Co oznacza termin akant?
 6. Co oznacza termin szpalta?
 7. Kto i kiedy założył bibliotekę Aleksandryjską?
 8. Co oznacza termin akrofonia?
 9. Co oznacza termin glosa?
 10. Wymień zabytki książki średniowiecznej w Polsce.
 11. Co oznacza termin sygnet?
 12. Co oznacza termin appendix?
 13. Co to jest księga umarłych?
 14. Co oznacza termin Biblia pauperum (Biblia ubogich)?
 15. Co oznacza termin kompilacja?
 16. Kto był twórcą „Bibliografii Polskiej”?
 17. Co oznacza termin depozyt?
 18. Co oznacza termin vademecum?
 19. Co znaczy określenie „Index librorum prohibitorum” ?
 20. Co oznacza termin apokryf?
 21. Co oznacza termin glosariusz?
 22. Wymień drukarzy działających Polsce w XV i XVI wieku.
 23. Co oznacza termin fascimilie?
 24. Co oznacza termin groteska?
 25. Kto był fundatorem biblioteki Zakładu Narodowego we Lwowie, obecnie działającej we Wrocławiu?
 26. Co oznacza termin kolacjonowanie?
 27. Co oznacza termin unikat?
 28. Kto i kiedy wydrukował po raz pierwszy tekst w języku polskim?
 29. Co oznacza termin allonim?
 30. Co oznacza termin sygnatura biblioteczna?
 31. Wymień tytuł i daty ukazywania się pierwszej periodycznej gazety w Polsce.
 32. Co oznacza termin stenografia?
 33. Co oznacza termin frontispis?
 34. Co to jest egzemplarz sygnalny?
 35. Co oznacza termin haplografia?
 36. Co oznacza termin debit?
 37. Co to jest kaszta drukarska?
 38. Co oznacza termin  transkrypcja?
 39. Co oznacza termin boczek?

40.Co zawiera stopka czasopisma?

41.Co oznacza termin destrukt?

42.Co oznacza termin suplika?

43.Co to jest gadzinówka?

44.Co oznacza termin kalendarium?

45.Co oznacza termin antyfonarz?

46.Wymień tytuł i daty publikacji pierwszego polskiego czasopisma.

47.Co oznacza termin geniom?

48.Co oznacza termin indukta?

49.Co to jest kapitałka?

50.Co oznacza termin ekscerpt?

51.Co oznacza termin kartusz?

 

Pytań sporo ale dla ,,chcącego nic trudnego”. Na uczestników Quizu                                 z największa liczbą poprawnych odpowiedzi czekać bądą atrakcyjne nagrody.